Số hiệu văn bản: 3520/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 28-08-2007
Ngày hiệu lực: 28-08-2007
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Phạm Duy Khương
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3520/TCT-CS

V/v: Xử lý thuế đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn

Hà Nội , ngày 28 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 306/CT-TTr2 ngày 14/6/2007 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về vướng mắc xử lý thuế đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn:

- Tại điểm 1.2, Mục III hướng dẫn xử lý đối với cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với mục đích chiếm đoạt tiền thuế GTGT, trốn thuế TNDN không được khấu trừ, hoàn thuế và không được hạch toán giá vốn hàng mua vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thời điểm mua phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn hoặc tại thời điểm chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hóa đơn bất hợp pháp.

- Tại điểm 2, Mục III hướng dẫn: “Trường hợp cơ sở kinh doanh mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chứng từ đầu vào của hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định giá trị hàng hóa mua vào theo giá thị trường tại thời điểm mua để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục III Công văn này.”

- Tại điểm 1, Mục IV hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn: “1. Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho;...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC