Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, Hảo cố tình phóng đi khiến một cảnh sát bị hất lên capô suốt quãng đường 100 m.